Đức, Trần, Đỗ Ngọc Thể, Phạm Thanh Hải, Nguyễn Viết Hiếu, và Phạm Tiến Đạt. 2022. “KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ U TUYẾN TIỀN LIỆT THỂ TÍCH LỚN BẰNG KỸ THUẬT BÓC NHÂN QUA NIỆU ĐẠO VỚI DAO ĐIỆN LƯỠNG CỰC”. Tạp Chí Y học Việt Nam 516 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3059.