Thanh Hải, Nguyễn, Lê Minh Giang, Nguyễn Thị Diệu Thúy, Phạm Thu Nga, và Phan Văn Nhã. 2022. “MÔ HÌNH NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP TÍNH Ở TRẺ EM ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA”. Tạp Chí Y học Việt Nam 516 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3062.