Viết Thắng, Lê, Đỗ trọng Phước, và Đào Nguyễn Trung Luân. 2022. “MÁY GIẢM ĐAU SCRAMBLER: MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ MỚI KIỂM SOÁT ĐAU SAU PHẪU THUẬT BẮT VÍT CỘT SỐNG THẮT LƯNG: CA LÂM SÀNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam 516 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3067.