Lê An, Phạm, Trần Ngọc Đăng, Đỗ Thị Hoài Thương, Nguyễn Thị Minh Trang, Nguyễn Trường Viên, Nguyễn Thị Tường Vy, Nguyễn Thị Thu Thảo, Trần Bảo Vy, Lâm Sơn Bảo Vi, Nguyễn Tấn Tiến, và Trần Diệp Tuấn. 2022. “HÀNH VI SỬ DỤNG KHẨU TRANG Y TẾ Ở NHÂN VIÊN Y TẾ TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19 VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRONG LÀN SÓNG DỊCH THỨ 2 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM”. Tạp Chí Y học Việt Nam 516 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3070.