Văn Vĩnh, Tăng, Đoàn Minh Trí, và Trần Xuân Vĩnh. 2022. “CHẤT LƯỢNG CỦA PHỤC HÌNH MÃO RĂNG SỨ KIM LOẠI SAU 3 NĂM”. Tạp Chí Y học Việt Nam 517 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v517i2.3230.