Văn Hữu, Phạm, Nguyễn Quang Trung, Tống Xuân Thắng, và Dương Mạnh Chiến. 2022. “TẠO HÌNH KHUYẾT THIẾU ỐNG HỌNG SAU CẮT HẠ HỌNG THANH QUẢN TOÀN PHẦN BẰNG VẠT ĐẢO ĐỘNG MẠCH THƯỢN ĐÒN: CA LÂM SÀNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam 517 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v517i2.3235.