Thị Thúy Nga, Nguyễn, Đỗ Đình Tùng, Ngô Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Nguyệt, và Nguyễn Hữu Tùng. 2022. “KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH CHĂM SÓC BÀN CHÂN CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN NĂM 2021”. Tạp Chí Y học Việt Nam 517 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v517i2.3236.