Văn Nút, Lâm, Lê Đức Tín, Nguyễn Hữu Thao, và Lâm Thảo Nghi. 2022. “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY TĨNH MẠCH CHI DƯỚI MẠN TÍNH BẰNG CLARIVEIN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY”. Tạp Chí Y học Việt Nam 517 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v517i2.3259.