Thị Yến Duyên, Trần, Bùi Thị Châu Phương, Nguyễn Thị Đoàn Hương, Phạm Dương Uyển Bình, và Phạm Lê An. 2022. “KHẢO SÁT NHẬN THỨC GIÁ TRỊ CỐT LÕI TÍNH CHUYÊN NGHIỆP CỦA CỰU SINH VIÊN VÀ SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam 517 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v517i2.3261.