Đức Duy, Nguyễn, Trần Đại Mạnh, Nguyễn Duy Thanh, Phạm Văn Bình, và Nguyễn Xuân Hùng. 2022. “KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT CẮT BÁN PHẦN XA DẠ DÀY, NẠO VÉT HẠCH D2, MIỆNG NỐI BILLROTH I TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN DẠ DÀY”. Tạp Chí Y học Việt Nam 519 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3602.