Thị Thu Huyền, Nguyễn, Trần Thị Yến Nhi, Nguyễn Ngọc Mai Trúc, Bùi Thị Phương Thảo, và Nguyễn Thị Thu Thủy. 2022. “XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHI PHÍ – HIỆU QUẢ EMICIZUMAB TRONG DỰ PHÒNG SO VỚI CHẤT BẮC CẦU TRONG ĐIỀU TRỊ THEO NHU CẦU TRÊN NGƯỜI BỆNH HEMOPHILIA A”. Tạp Chí Y học Việt Nam 519 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3626.