Việt Hằng, Đào, Lâm Ngọc Hoa, Nguyễn Phúc Bình, Đinh Duy Hải, Nguyễn Thanh Tùng, và Đào Văn Long. 2022. “KẾT QUẢ ỨNG DỤNG NỘI SOI ĐẠI TRÀNG CÓ HỖ TRỢ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG PHÁT HIỆN POLYP ĐẠI TRÀNG GẦN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 519 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3630.