Thị Thanh Mai, Đỗ, Nguyễn Tiến Quang, và Phạm Văn Quân. 2022. “KẾT QUẢ HOÁ TRỊ TRƯỚC PHẪU THUẬT BỆNH UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN II, III BẰNG PHÁC ĐỒ TCH”. Tạp Chí Y học Việt Nam 519 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3632.