Thị Thuỳ Linh, Phạm, Chung Khang Kiệt, Đỗ Quang Dương, Hoàng Thị Mến, Mai Thị Hải, Đặng Thùy Dương, Bùi Thị Phương Thảo, Nguyễn Đức Tùng, Lê Hoàng Nhã, và Dương Thị Hồng Đoan. 2022. “KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG VIỆC QUẢN LÝ BÁN THUỐC KÊ ĐƠN Ở CÁC NHÀ THUỐC TƯ NHÂN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2021-2022”. Tạp Chí Y học Việt Nam 519 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3634.