Khánh Sơn, Hồng, Trịnh Quang Dũng, Nguyễn Hoài Nam, và Phạm Văn Minh. 2022. “STRESS Ở TRẺ VẸO CỘT SỐNG VÔ CĂN ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG ÁO NẸP CHỈNH HÌNH”. Tạp Chí Y học Việt Nam 519 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3643.