Trường Thịnh, Vũ, Nguyễn Mạnh Tiến, Trần Minh Long Triều, Âu Hoàng Khang, và Bùi Hải Bằng. 2022. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ CAN LỆCH ĐẦU DƯỚI XƯƠNG QUAY TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC”. Tạp Chí Y học Việt Nam 519 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3645.