Tuấn Linh Lê, Đăng Sơn Nguyễn, và Ngọc Cương Nguyễn. 2022. “ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP DẪN LƯU THẬN QUA DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM VÀ DSA TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HOC Y HÀ NỘI”. Tạp Chí Y học Việt Nam 519 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3646.