Tất Luật, Bùi, Hà Trần Hưng, và Nguyễn Trung Nguyên. 2022. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN NHIỄM ĐỘC MỘT SỐ KIM LOẠI TẠI TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN BẠCH MAI”. Tạp Chí Y học Việt Nam 519 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3647.