Thị Quỳnh Nga, Nguyễn, và Đỗ Hạnh Trang. 2022. “ĐẶC ĐIỂM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA BỆNH VÕNG MẠC Ở TRẺ ĐẺ NON DƯỚI 32 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam 520 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3729.