Hồng Hoa, Nguyễn, và Đinh Thị Vân Khanh. 2022. “TỶ LỆ CHẤP NHẬN ĐẶT QUE CẤY TRÁNH THAI IMPLANON CỦA SẢN PHỤ SAU SINH 6-12 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN MÊKÔNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam 520 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3734.