Văn Đăng, Nguyễn, Nguyễn Thị Thu Nhung, Nguyễn Thị Hằng, Lê Văn Quảng, và Tạ Văn Tờ. 2022. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HÓA XẠ TRỊ ĐỒNG THỜI SỬ DỤNG KỸ THUẬT VMAT UNG THƯ KHOANG MIỆNG GIAI ĐOẠN III-IVA,B TẠI BỆNH VIỆN K”. Tạp Chí Y học Việt Nam 520 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3743.