Thị Huyền, Nguyễn, và Phan Văn Đức. 2022. “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA NHỒI MÁU NÃO TÁI PHÁT DO TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH NÃO GIỮA TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI”. Tạp Chí Y học Việt Nam 520 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3748.