Thị Kiều My, Trần, Hoàng Thị Hà, Nguyễn Hữu Trường, Đào Thị Thiết, và Bạch Quốc Khánh. 2022. “ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ CHỈ SỐ ĐÔNG CẦM MÁU Ở THAI PHỤ LUPUS TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI”. Tạp Chí Y học Việt Nam 520 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3750.