Ánh Dương, Đỗ, Trương Thị Giang, Đường Thị Hồng Diệp, và Hà Mạnh Tuấn. 2022. “KHẢO SÁT SỰ THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ NT-PROBNP Ở BỆNH NHÂN SUY TIM BÉO PHÌ”. Tạp Chí Y học Việt Nam 520 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3751.