Diệu Linh, Đặng, Phùng Mạnh Thắng, Trần Thế Việt, và Lê Nguyễn Uyên Chi. 2022. “TÌNH HÌNH ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH, KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRONG NHIỄM TRÙNG CỔ SÂU DO CÁC LOÀI STREPTOCOCCUS”. Tạp Chí Y học Việt Nam 520 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3752.