Quỳnh Trân, Đặng, Dương Thị Bé Nhi, Trà Thị Kim Thiện, Nguyễn Thanh Sil, Huỳnh Huỳnh Anh Thi, Phạm Đoan Vi, và Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ. 2022. “XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHIẾT CAO ĐỊNH CHUẨN KIỂM SOÁT HÀM LƯỢNG NUCIFERIN TỪ LÁ SEN (NELUMBO NUCIFERA GAERTN) THU HÁI TẠI ĐỒNG THÁP”. Tạp Chí Y học Việt Nam 520 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3753.