Quang Huy, Vũ, Phan Thị Hằng, Phạm Nguyên Huân, và Phạm Nguyễn Hữu Phúc. 2022. “THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP CỦA MÁY XÉT NGHIỆM THEO DÕI ĐƯỜNG HUYẾT POCT THEO CLSI POCT12-A3”. Tạp Chí Y học Việt Nam 520 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3755.