Xuân Thắng, Bùi, và Nguyễn Thị Thu Hường. 2022. “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ DOXETAXEL SAU HÓA CHẤT PHÁC ĐỒ PACLITAXEL- CARBOPLATIN TRONG UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN IV TẠI BỆNH VIỆN K”. Tạp Chí Y học Việt Nam 520 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3768.