Đỗ, Đức Thuần, Ngọc Thảo Phạm, Công Trường Đinh, Minh Anh Trần, Thị Nguyệt Nguyễn, và Đức Thuận Nguyễn. 2023. “NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO TRONG BA NGÀY ĐẦU BỊ BỆNH”. Tạp Chí Y học Việt Nam 524 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4618.