Huỳnh , Bảo An, Đăng Trình Trần, Trọng Tín Hoàng, Quốc Hòa Nguyễn, và Ngọc Khôi Nguyễn. 2023. “KHẢO SÁT VIỆC SỬ DỤNG KHÁNG SINH DỰ PHÒNG TRONG PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP. HỒ CHÍ MINH”. Tạp Chí Y học Việt Nam 524 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4619.