Phạm , Hồng Khánh, Quang Huy Dương, Quang Duật Nguyễn, Thị Huyền Trang Trần, và Văn Khiên Vũ. 2023. “NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG NHIỄM EBV Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY TẠI VIỆT NAM”. Tạp Chí Y học Việt Nam 524 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4620.