Trình , Văn Tuấn, Vũ Hoàng Nguyễn, Văn Phú Nguyễn, Thanh Tùng Nguyễn, và Văn Chất Lê. 2023. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM NGÓN MỘT BÀN TAY BẰNG VẠT LIÊN CỐT MU TAY THỨ NHẤT”. Tạp Chí Y học Việt Nam 524 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4627.