Trương, Văn Đạt, Thị Huyền Trang Đoàn, Hoàng Lộc Dương, Nguyễn Hoài Bão Phan, Quốc Anh Trần, Văn Nhiều Bùi, Văn Tự Dương, và Thị Thanh Huyền Dương. 2023. “CHỈ SỐ HẠNH PHÚC WHO-5 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN MẮC COVID 19 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: MỘT KHẢO SÁT CẮT NGANG”. Tạp Chí Y học Việt Nam 524 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4632.