Nguyễn, Đức Phúc, và Văn Thủy Nguyễn. 2023. “KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM VI KHUẨN GÂY BỆNH Ở BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 524 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4639.