Nguyễn, Thị Thu Hương, Minh Quang Nguyễn, Thế Vỹ Nguyễn, Đức Minh Lê, Văn Cấp Lâm, và Văn Em Đặng. 2023. “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TÀN NHANG BẰNG LASER PICO GIÂY ND: YAG BƯỚC SÓNG 532NM”. Tạp Chí Y học Việt Nam 524 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4640.