Nguyễn, Việt Trung, Thị Huyền Nguyễn, Thị Huyền Trang Trần, Ngọc Bắc Đào, Thị Kim Phượng Đoàn, Thị Lan Anh Lương, Đình Minh Phạm, và Thị Hà Vũ. 2023. “HOÀN THIỆN KỸ THUẬT LAI HUỲNH QUANG TẠI CHỖ (FISH) TRONG PHÂN TÍCH LỆCH BỘI NHIỄM SẮC THỂ TINH TRÙNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam 524 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4644.