Đỗ, Đức Thuần, Ngọc Thảo Phạm, Công Trường Đinh, Đức Thuận Nguyễn, và Thị Phương Nga Nguyễn. 2023. “NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO TRONG 3 NGÀY ĐẦU”. Tạp Chí Y học Việt Nam 524 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4648.