Đặng, Thùy Linh, Văn Sơn Nguyễn, Quốc Trưởng Dương, và Thị Thùy Linh Đàm. 2023. “ĐẶC ĐIỂM TĂNG TRƯỞNG CỦA TRẺ SINH NON TRONG 6 THÁNG ĐẦU TẠI THÁI NGUYÊN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 524 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4659.