Nguyễn, Thị Ngọc, Quốc Tuấn Lê, và Thị Thu Hường Nguyễn. 2023. “KẾT QUẢ HÓA XẠ TRỊ TRƯỚC MỔ UNG THƯ TRỰC TRÀNG THẤP GIAI ĐOẠN II, III TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam 526 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i1A.5273.