Bùi , Xuân Đạt, Văn Dũng Nguyễn, Thị Hảo Nguyễn, và Hoàng Thanh Nguyễn. 2023. “CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN GÃY XƯƠNG HÀM MẶT TRƯỚC VÀ SAU PHẪU THUẬT”. Tạp Chí Y học Việt Nam 526 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i1A.5303.