Lê, Dương Hoàng Huy, Đoàn Huỳnh Anh Phúc Nguyễn, Quang Vinh Trần, và Minh Hà Nguyễn. 2023. “KHẢO SÁT VÀ THEO DÕI NỒNG ĐỘ KHÁNG THỂ KHÁNG SARS-COV-2 Ở NHÂN VIÊN Y TẾ ĐÃ TIÊM NGỪA HƠN 12 TUẦN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 526 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i1A.5312.