Triệu , Văn Mạnh, Thị Bình Lưu, Văn Tổng Hoàng, Văn Đệ Hoàng, Lĩnh Toàn Nguyễn, Lĩnh Toàn Nguyễn, và Trường Giang Ngô. 2023. “TỈ LỆ NHIỄM VI RÚT PARVOVIRUS B19 VÀ MỐI LIÊN QUAN ĐẾN MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, CẬN LÂM SÀNG TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM KHỚP DẠNG THẤP”. Tạp Chí Y học Việt Nam 526 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i1A.5334.