Nguyễn, Văn Bằng, Công Huân Nguyễn, Thị Thu Thủy Trần, Thu Hiền Trần, Thị Ngọc Ánh Trần, và Mậu Toản Nguyễn. 2023. “ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN NỘI TRÚ TẠI KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG - BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG NĂM 2022”. Tạp Chí Y học Việt Nam 526 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i1A.5335.