Trần, Anh Tuấn, Tất Hiến Trần, Thị Huyền Nguyễn, Văn Trung Lê, Trung Kiên Lê, và Đức Việt Phạm. 2023. “ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH NHỒI MÁU NÃO CẤP DO TẮC NHÁNH M2 ĐỘNG MẠCH NÃO GIỮA”. Tạp Chí Y học Việt Nam 526 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i2.5492.