Trịnh , Ngọc Anh, Viết Lực Trần, Ngọc Tâm Nguyễn, và Thị Thanh Huyền Vũ. 2023. “CÁC HỘI CHỨNG LÃO KHOA VÀ BỆNH ĐỒNG MẮC Ở NGƯỜI LOÃNG XƯƠNG CAO TUỔI”. Tạp Chí Y học Việt Nam 526 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i2.5515.