Vũ , Trường Thịnh, Đức Lực Đèo, Văn Huy Quế, và Văn Toàn Ngô. 2023. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT GÃY DUPUYTREN Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC”. Tạp Chí Y học Việt Nam 526 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i2.5528.