Ngô , Anh Vinh, và Anh Sơn Bùi. 2023. “MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ DỰ PHÒNG HEN PHẾ QUẢN BẰNG SINGULAIR TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 526 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i2.5534.