Võ , Phạm Minh Thư, Thị Hồng Trân Nguyễn, Xuân Quỳnh Trần, Chí Thiện Đinh, Việt Hưng Phan, Thị Thanh Trà Đỗ, Quốc Trung Trát, và Trọng Anh Tuấn Trần. 2023. “GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM PSI TRONG TIÊN LƯỢNG VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG Ở NGƯỜI BỆNH CÓ TÌNH TRẠNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH DO CORTICOSTEROID”. Tạp Chí Y học Việt Nam 526 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i2.5551.