Nguyễn, Xuân Kiên, và Văn Ba Nguyễn. 2023. “HIỆU QUẢ MÔ HÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI CÁC TRẠM Y TẾ KHU VỰC TÂY NGUYÊN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 526 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v526i2.5555.