Hồ, Duy Tuấn Anh, và Thị Thái Hòa Nguyễn. 2023. “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN III KHÔNG PHẪU THUẬT ĐƯỢC BẰNG HOÁ XẠ ĐỒNG THỜI PHÁC ĐỒ VINORELBINE-CISPLATIN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 530 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v530i1.6558.